Adres: Manolyalı Sok. No:15 34330 Levent-İstanbul
Telefon: +90 212 2839270
  +90 212 444 6 ONP (444 66 67)
Fax:       +90 212 283 90 22
E-mail: esracelik2003@yahoo.com, info@esracelik.com, esracelik@onep.com.tr
Yabancı Dil: İngilizce
Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Uzmanlık Sonrası Eğitim: Memorial Sloan- Kettering Cancer Center , Breast Service,
   New York-USA (2007) ( Meme Rekonstrüksiyonu)
ONEP Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (2009-2010)(Fellowship)
Mesleki Çalışmalar:      
1999: SSK. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Asistan)
1999-2005: HNH.Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve  Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Asistan)
 2005-2006 : İstanbul Kartal Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi  (Uzman)
01.08.2006- 01.05.2007: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.05.2007- 01.08.2007: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center / Plastic&Reconstructive Service (Breast Service) (Observer)
01.08.2007-01.08.2009: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.08.2009- 31.08.2009 : Aydın Devlet Hastanesi- Plastik Cerrahi Kliniği (Uzman)
01.09.2009- halen : ONEP Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği (Uzman)
Yayınlar:
 Nitric Acid Burns – Case Report,
 Esra Çelik, Sinem Eroğlu, Mahmut Dinçler, Naci Karacaoğlan, Adnan Uzunismail
Annals of Burns and Fire Disasters- vol: XVI, n: 3, 155-157, September 2003
 
Early Arising Marjolin’s Ulcer In The Scalp – Case Report,
        Esra Çelik, Sinem Eroğlu, Naci Karacaoğlan, Adnan Uzunismail
Annals of Burns and Fire Disasters- vol: XVI, n: 4, 217-220, December 2003
 
The gluteal perforator – based flap in repair of pressure sores – Case Reports,
Meltem Çilingir, Esra Çelik, Hasan Fındık, Ali Duman
Journal of the British Association of Plastic Surgeons, vol: 57, 342-347, 2004
Early Arising Marjolin’s Ulcer: Report of Three Cases
Esra Çelik, Hasan Fındık, Adnan Uzunismail
Journal of the British Association of Plastic Surgeons, vol: 58, n: 112-124, 2005
Versality of Botulinum Toxin-A Use In Stabilization of Pedicled Muscle Flaps –   Experimental study
Esra Çelik, Mustafa Tercan, Adnan Uzunismail, Abdullah Sağlam
Plastic and Reconstructive Surgery, 117: 462, February 2006
 
The Evaluation of Transseptal Transfixion Incision on Preservation Nasal Tip Projection
Mustafa Tercan, Esra Çelik
Annals of Plastic Surgery, vol: 62, n: 6, June 2009.
Bilimsel Bildiriler:
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Malign Melanoma Gelişimi: İki olgu Sunumu (Poster)
Meltem Çilingir, Mahmut dinçler, Coşkun Taşçı, Hasan Fındık, Esra Çelik, Naci Karacaoğlan, Selçuk Öztunç, Tayfun Aköz
XXII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 22 Eylül – 1 Ekim 2000 – İzmir 
 
Diz Bölgesi Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Nörokutan Flepleri Kullanımı (Poster)
Meltem Çilingir, Hasan Fındık, Esra Çelik, Cabbar Malkoç, Ata Uysal
XXIII. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 27 – 30 Eylül 2001 – İstanbul 
 
Ters Degloving Yaralanması – Olgu Sunumu (Poster)
Esra Çelik, Mahmut Dinçler, Adnan Uzunismail
IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2004 – Bodrum
 
Çocuklardaki El Bölgesi Rekonstrüksiyonlarında Kasık Flebi Uygulamaları: 2 Olgu Nedeniyle (Poster)
Esra Çelik, Elif Eren Aydın, Mustafa Tercan, Adnan Uzunismail
IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 19 – 23 Mayıs 2004 – Bodrum
 
Pediküllü Kas Fleplerinin Stabilizasyonunda Botulinum Toksin-A’nın Kullanımı (Sözlü Bildiri)
Esra Çelik, Elif Eren Aydın, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim 2007/ Eskişehir
 
Endonazal Rinoplastide Nazal Tip Projeksiyonunun Korunmasında Yüksek Transfiksiyon İnsizyonunun Değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri)
Mustafa Tercan, Esra Çelik
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17- 20 Ekim 2007/ Eskişehir
 
Kronik Diskoid Lupus Eritematosus Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom- Olgu Sunumu (Poster)
Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Gökhan Beyhan, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
 
Albino Erkek Kardeşlerde Aynı Yaşlarda Gelişen BCC- Olgu Sunumu (Poster)
Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Habib Başkurt, Mustafa Tercan
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi , 17-20 Ekim 2007 Eskişehir
 
SCC Coexisting with Rhinophyma- Case Report (Poster)
Gökhan Beyhan, Esra Çelik Soylu, Ercan Cihandide, , Mustafa Tercan
Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26 2007/Kuşadası, İzmir-Turkey
 
Squamous Cell Carcinoma Developing Within A Chronic Discoid Lupus Erythematosus Lesion- Case Report (Poster)
Ercan Cihandide, Esra Çelik Soylu, Gökhan Beyhan, Mustafa Tercan,
Vth Congress of the Balkan Association for Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery
May 22-26, 2007/ Kuşadası, İzmir-Turkey