Kaş Ekimi

Kaş kıllarının kaybını gidermek için yapılan kaş ekimi, soruna kesin çözüm sunan ve saç köklerinin ekilmesiyle gerçekleştirilen bir tedavidir. Kellik tedavisinde kullanılan saç ekimi yönteminin uygulandığı kaş ekiminde, ense üstündeki saçlı deri şeridi çıkartılmakta ve köklerine ayrılmaktadır. Bu işlemin sonrasında saç kökleri kaş bölgesine teker teker ekilir. Birbirine çok yakın ekilen saç kökleri beslenemeyeceği için ekim sıklığı önemlidir. En az 4-6 ay sonra beslenerek uzamaya başlayan saç köklerinin seyrek olması durumunda yeniden ekim yapılabilir.

Kaş bölgesine ekilen saç kökleri özelliklerini kaybetmediğinden dolayı uzamaya devam ederler ve bunun için düzenli aralıklarla kesilmeleri gerekmektedir.

Bıyık Ekimi

Üst dudak kıl kaybı olması ya da bıyıkların hiç çıkmaması halinde kesin çözüm bıyık ekimidir. Kaş ekimindeki gibi bıyık bölgesinde saç köklerinin ekilmesiyle tedavi uygulanır.

Kaş ekimindeki gibi, bıyık ekiminde kullanılacak olan saç kökleri de ense bölgesinden alınır. Ense üstünden şerit halinde alınan deriden tek tek saç kökleri ayrıldıktan sonra ekim yapılmaktadır. Ekilen kökler esas özelliklerini muhafaza ettiği için aynı bıyık gibi uzamaya devam ederler.

Saç köklerinin beslenebilmesi için ekimin çok sık yapılmaması gerekmektedir. 4-6 ay sonra saç kılları uzamaya başladığında seyreklik varsa ikinci bir ekim işlemi uygulanabilir.