PRP nedir, kullanım alanları neler
prpPRP
otolog kanın normalin üstünde platelet konsantrasyonu içeren plazma fraksiyonudur.

Plateletlerin normal hemostaz ile ilgili görevlerinini dışında, yara iyileşmesi sürecinde etkin rol aldığının anlaşılmasıyla önemleri giderek artmıştır. Plateletle yara iyileşme sürecinde ;inflamatuar cevabın, kemotaksisin, aterotrombozisin, koagülasyon ve hücresel farklılaşma regülasyonunu tetiğini çeker. Ayrıca yeni oluşan ekstraselüler matriksin oluşumuna katkıda bulunur,içerdikleri  alfa,lizozomal ve yoğun kor granüllerinden salınan  büyüme  faktörleri, sitokinler, kemokinler ve pıhtılaşma  faktörleriyle birlikte  hemostaz ve yara iyileşmesinde  rol alırlar.

Platelet granullerden salınan büyüme faktörleri;PDGF(platelet derivesi büyüme faktörü), TGF-beta-1-2(dönüştürücü büyüme faktörü), IGF(insülin benzeri büyüme faktörü), EGF(epidermal büyüme faktörü), VEGF(vasküler endotelyal büyüme faktörü), PDF4( platelet  faktör 4), PDEGF(platelet kökenli endotelyal büyüme faktörü), PDAF(platelet dkökenli anjiojenik faktör) gibi mitojenik büyüme faktörleri,osteokalsin,osteonektin,fibrinojen, fibronektin,vitronektin, koagülasyon faktörleri,bazı  adheziv proteinler , fibrinolitik faktörler, antiproteazlar, membran  glikoproteinler , angiogenez düzenleyici proteinler ve bakterisidal proteinler bunlardan  bazılarıdır.

prp tedavisiTüm bu etkilerinden faydalanılmak üzere PRP yaklaşık 30 yıldır tıbbın hizmetindedir. Kronik yaralarda 1985 yılından beri kullanılmaktadır. Günümüzde kullanım alanları daha çok cerrahi ve  estetik tıp alanları olmuştur. Cerrahi olarak; ortopedik girişimler,dental ve oral girişimler,maksillo-fasial cerrahi, spinal cerrahi, kalp by pass ameliyatları anjiogenez gerektiren işlemler , plastik cerrahideki flep kaydırma  ameliyatları, maküler lezyon, korneal epitelyal kusurlar. Özellikle ortopedik ve travmatolojik cerrahide  kemik, kartilaş ve doku kusurlarında gelecek vaad eden teknik olarak  görülmektedir.Dermatoloji ve plastik cerrahide  geçmişte daha çok kronik yara,  ülserler ve yanık  bakımında kullanılmıştır, günümüzde bunlara ek olarak ve giderek artan miktarda kullanım alanları; cilt gençleştirme, dermal dolgulama, akne skatrisleri, alopesi, melazma ,saç transplantasyonunda,kimyasal peeling, roller ve lazer işlemlerinden  sonra yara iyileştirmesini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Uygulama sıklıkları; 2-4 hafta da bir, 4-6 seans şeklinde önerilmektedir.

Yan etki ve kontrendikasyonları: otolog kandan hazırlandığı için bulaşıcı hastalık riski ve immünolojik reaksiyonlar riski yoktur.Eritem ve ekimoz gibi enjeksiyon  reaksiyonları dışında yan etki bildirilmemiştir. PRP; kritik trombositopeni, hipofibrinojenemi,  hemodinamik dengesizlik, sepsis, antikoagülan tedavi alan, hamile ve emziren hastalarda, akut ve kronik enfeksiyonu olan hastalarda, tümör ve metaztaz varlığında , otoimmün hastalığı  olanlarda yapılmaz.