Total Yüz Germe

Rhytidectomy veya Face Lift olarak isimlendirilen total yüz germe; yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan yüz ve boyun derisi sarkmalarının düzetilmesi, bazen de tamamen giderilmesi için uygulanan bir estetik cerrahi uygulamadır. Yüz gençleştirme cerrahisinin yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Yüz germe düşünenler öncelikle bir estetik cerraha danışmalıdır. Mükemmel bir sonuç beklemek yerine kişi, bu cerrahi operasyonunun amacının düzeltme olduğunu aklından çıkartmamalıdır. İyi görünmek ve hissetmekle ilgili istisnasız tüm beklentiler estetik cerrahla açık yüreklilikle paylaşılmalıdır.

Duygusal kararlılık, tüm estetik cerrahi operasyonlar için oldu gibi yüz germe için de en önemli konulardan biridir. Yeni bir yüz, yaşamın garantilenmesi ve mükemmel bir görünüme sahip olunacağı anlamına gelmez. Görünümünüz düzelebilir ancak gerisi tamamıyla size kalmıştır.

Muayeneden sonra estetik cerrahınız yöntem ilgili kararını etkileyecek değişen unsurları sizinle tartışacaktır. 5-10 yıl kadar gençleşme vaat edebilen yüz germe operasyonları için yine de ameliyat öncesi kesin bir şey söylenmesi mümkün değildir. Buna karşın başarılı geçen operasyonlardan sonra kişinin, yaşına göre daha iyi görüneceği söylenebilir. Düzelmenin hangi derecede olacağıysa; genetik, yaş, kemik yapısı, beslenme, alışkanlıklar, sigara gibi bağımlılıklar ve daha birçok farklı unsura bağlıdır.

Cerrahi Yöntem

Total yüz germe; yüz ve boyundan, gevşek ve sarkmış olan derilerin uzaklaştırılması işlemidir. Bu işlemin içeriği ve miktarı, ne istediğinize ve operasyonu yapan estetik cerrahın inisiyatifine bağlıdır. Göz çevresinde oluşan torbalardan kurtulmak isteniyorsa yüz germeyle birlikte göz kapağı cerrahisi de, ayrı bir operasyon olarak yapılabilir. Alın germe, peeling lazer, kontur değişikliği, doku enjeksiyonu gibi uygulamalar ameliyatla birlikte ya da ayrı olarak tavsiye edilir.

Yüz germe işlemi için gerçekleştirilen cerrahi müdahale önce yüzün bir tarafına sonra diğer kısmına uygulanmaktadır. Kesi öncesi kesilerek çıkartılacak olan deri parçasının üstündeki saç kesilir. Çoğunlukla kesiye şakaklarda, saç hattı içinde başlanmaktadır. Şakakların gerilmesi ve kaşların yukarı kaldırılması için artık kafatasının tamamına kesi yapılması gerekmemekte, şakak bölgesindeki saçlı derinin içine çok küçük kesi yapılarak endoskopik yöntemlerle alın derisine müdahalede bulunulabilmektedir. Kesi bu bölgeden aşağı kulak önünde yer alan doğal hattı takip eder, kulak memesinden arkaya gider ve kulakların arkasında yer alan saçlı deri bölgesine ilerler. Bazı operasyonlarda boyun derisinin fazlalığına ulaşım için çene altına da minik bir kesi uygulanabilir.

Kesi hattı boyunca çalışan cerrah deriyi, alt kısımdaki kas ve yağdan ayırır. Bu işlem sırasında deri, şakaklardan yukarı ve arkaya doğru çekilmekte ve bir yandan da kulak arkasıyla önüne doğru gerilmektedir. Son senelerde yapılan yenilikse kas ve zarların yukarı, göz çukurlarına doğru toparlanmasıdır. Bu yaklaşım yüz konturunu olumlu şekilde etkilemekte, yüzdeki yorgun ifadenin gerilemesini sağlamaktadır. Sonucu olumlu etkileyen doku kokteyli ya da yağ enjeksiyonları da ameliyat sonunda takviye olarak uygulanabilir.

Bazı hastaların çene ve boynundaki yağ birikim uzaklaştırılmakta, sarkan bağ ve kas dokusu da gerilmektedir. Şayet aynı ameliyatla göz estetiği de yapılacaksa estetik cerrah her iki göz kapağına da kaz ayaklarına doğru uzanan kesiler uygulayacaktır. Bu sayede deri ve deri altındaki fazla yağ uzaklaştırılır.

Ameliyatın sonunda, natürel hatları ve kıvrımları takip edecek şekilde yapılan kesiler dikişle kapatılır. Cerrahınız yara izlerinin mümkün olduğu kadar az görünecek şekilde olmasını sağlamak için uğraşsa da, bu cerrahi müdahaleden sonra yara izi oluşacaktır. Çoğu hastada izler zamanla solar ve zor fark edilir hale gelir ki, bu izlerin en belirgin olanı kulak arasındadır. Ancak kulak arkasındaki izler saçlarla kapatılabilir. Kulak arkasında sıvı ve kan birikmesini önlemek için bu bölgeye ince tüpler konur ve ayrıca yüzle boyuna, gevşek ve ince pansuman yapılır. Ameliyatın tipine ve içeriğine göre operasyonun 3 ile 5 saat arası sürmesi mümkündür.